To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Approximate price for a payment in foreign currency is 180 EUR. The price may change depending on exchange rate. Standard

Approximate price for a payment in foreign currency is 180 EUR. The price may change depending on exchange rate.

Wyprzedane 800,00 zł Wyprzedane


Kompetencja międzykulturowa - klucz do zglobalizowanego świata


Celem tegorocznego Kongresu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących efektywnej współpracy w zglobalizowanym, wielokulturowym świecie, zarówno w obszarze społecznym, jak i w biznesie.

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli branż związanych z międzykulturowością w szerokim rozumieniu tego słowa, tzn. nie tylko trenerów, edukatorów i przedstawicieli świata nauki, ale także nauczycieli, pracowników działu HR, ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju i wszystkie osoby zaangażowane społecznie, które działają na szczeblach centralnych i lokalnych. Międzysektorowa wymiana informacji i perspektyw da nam możliwość wygenerowania nowych pomysłów, zdobycia cennej wiedzy i opracowania dobrych praktyk, które mogą potem zostać wykorzystane w różnych sektorach.

Na miejsce Kongresu w tym roku wybraliśmy Wrocław, który otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Naszym wydarzeniem chcemy zwrócić uwagę na antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, kulturoznawcze, lingwistyczne i biznesowe aspekty kultury. Ponadto, Wrocław jest jednym z najbardziej dynamicznych i najnowocześniejszych miast w Polsce. Maja tu swoje siedziby międzynarodowe korporacje, które przyciągają pracowników z całego świata. Z roku na rok Wrocław staje się coraz bardziej różnorodny kulturowo i jest doskonałym miejscem do tego, aby podyskutować o wyzwaniach globalizacji.

Mamy nadzieję, że Kongres będzie wydarzeniem, w czasie którego idea kompetencji międzykulturowej stanie się źródłem innowacyjnego myślenia i kluczem do dzisiejszego, zglobalizowanego świata.

Program oraz harmonogram Kongresu jest dostępny tutaj.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę oraz profil FB SIETAR Polska.

Intercultural competence - the key to today's globalized world


The Congress aims at exchanging good intercultural practices on effective cooperation in the globalised multicultural world in the social and business arenas.

We welcome the participation of a broader spectrum of professionals thatincludes not only our traditional audience of educators, trainers and academics, but also scientists, teachers, human resource, training and development and other experts who have direct impact on people and communities. The benefits of this expanded sharing of information and perspectives will be cross-fertilization of ideas, richer learning and development of best practices to reach all sectors of society.

Wrocław has been chosen as the location for SIETAR Polska Congress due to the fact that the city was awarded the title of European Capital of Culture 2016, and for the year it will be the cultural centre of our continent. Through our event we want to draw attention to the anthropological, psychological, sociological, cultural, linguistics and business aspects of the culture. Wroclaw is also one of the most dynamic and modern shared service centre hubs in Poland, with global organizations that attract people from all over the world. All of these make the Congress an excellent opportunity for interculturalists to come to Wrocław and discuss the challenges of globalization.

We hope the Congress will be an event where intercultural competence is a source of innovation and a key to today's globalized world.

Full programme and schedule is available here.

For more information visit our webiste or facebook profile of SIETAR Polska.

Zobacz również:

konferencje konferencje w 50-110 wrocław wydarzenia 50-110 Wrocław